Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας - Έναρξη Εγγραφών .


Ξεκίνησαν οι εγγραφές εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το νέο σχολικό έτος 2011-2012. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο χώρο του Σ.Δ.Ε. Μολάων (Λύκειο Μολάων), με χρήση της αστυνομικής ταυτότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις και στα πλησιέστερα Γυμνάσια της περιοχής τους στο πρωινό ωράριο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου Δημοτικού.


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένας θεσμός που λειτουργεί από το 1997 σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπό έχει την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω και την ομαλή τους ένταξη στις κοινωνικές , οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες 17.00-21.00. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσα από ένα ήπιο πρόγραμμα σπουδών, στηριζόμενο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο σέβεται τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που έχουν οι ενήλικοι και εστιάζει στην βιωματική προσέγγιση και στη χρηστικότητα της παρεχόμενης γνώσης. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα μαθηματικά, την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική, τα πολιτιστικά θέματα και την αγορά εργασίας ενώ υπάρχει και Συμβουλευτική Υποστήριξη. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, θεατρικά-μουσικά εργαστήρια, δράσεις επιχειρηματικότητας και άλλες δραστηριότητες .

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν τελικά τη δυνατότητα για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, αναθεώρηση στάσεων, επαγγελματική αποκατάσταση, αύξηση της αποδοτικότητας εργασίας, αυτοβελτίωση, αυτοπεποίθηση, παροχή βοήθειας στα παιδιά τους, κοινωνική αναγνώριση, βελτίωση του τρόπου ζωής, ικανοποίηση, απόκτηση απολυτηρίου γυμνασίου, συνέχιση των σπουδών, ένταξη στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καλύτερη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, κοινωνικοποίηση, μεγαλύτερη ευχαρίστηση, αποδοτικότερη συναλλαγή με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, τους καλύπτονται τα έξοδα για τις εξετάσεις πιστοποίησης Πληροφορικής (πχ ECDL) και Αγγλικών (πχ ΚΠΓ).

Με το θεσμό αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν Απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου (Ν. 2525/1997). Τελικός στόχος είναι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης (European Commission, 2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να “κατεβάσουν” την αίτηση εγγραφής πατώντας εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται και από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη στο τηλέφωνο 27323-60527.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...